M2
BHV Cursus

 

Als bedrijf bent u volgens de wet verplicht om een personeelslid te hebben die is opgeleid tot BHV-er. Het aantal bedrijfshulpverleners is afhankelijk van de risico’s binnen uw bedrijf. Hoeveel medewerkers er nodig zijn om de veiligheid van het personeel en de bezoekers te garanderen kan worden bepaald door middel van een risico-inventarisatie en –evaluatie.


Aan de opleiding voor bedrijfshulpverleners worden geen eisen gesteld. De bedrijfshulpverleners moeten aan kunnen tonen dat zij over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken. Maar zeg nu eerlijk, als er dan iets gebeurt binnen uw bedrijf wilt u wel dat ze zo goed opgeleid zijn dat ze ook daadwerkelijk adequate hulp kunnen verlenen. M2 snapt dit en wij verzorgen dan ook                 BHV-opleidingen waar u en uw BHV-er’s in de praktijk ook daadwerkelijk iets aan hebben!!!
Wij stemmen de BHV-training altijd af op het bijzondere karakter van uw bedrijf. Zodoende wordt de BHV-er niet belast met onnodige informatie of leerstof. Tevens wordt de BHV-er aangeleerd om een slachtoffer systematisch te benaderen. Op dezelfde wijze als professionele hulpverleners ook werken.


M2 verzorgt alleen het medische gedeelte van de BHV. Wij vinden dat je alleen iets een ander aan moet leren als je zelf de leerstof volledig beheerst. Voor het aanleren van het bestrijden van een brand en het evacueren van personeel en bezoekers hebben wij zeer betrouwbare en kwalitatief uitstekende partners. Zodoende kunnen wij u en uw personeel toch een volledige BHV aanbieden.

 

Heeft u vragen of wilt u uw personeel laten scholen door M2 neem dan gerust contact met ons op.